VITAL info SOFT

Ročník 1 Číslo 1 Nepravidelný bulletin březen 1997

Co je nového

Uvnitř čísla najdete

1

Proměny LCR

2

Vyhráli jste ?

3

Můžete mít ihned 2.8/96!

4

Tak tohle se vaří...?

5

Uživatel tápe !

6

Poděkování a omluva

 Proměny LCR

Firma LCR - SOFTWARE s.r.o., působící na trhu již od roku 1992 se po dohodě společníků rozhodla změnit jméno a inovovat i management společnosti. K této choulostivé změně vedla vedení firmy především ztráta dobrého zvuku jména LCR, způsobená likvidací bývalé mateřské firmy LCR a.s., čehož některé konkurenční firmy zneužívají při svém nepříliš čestném boji o zákazníka. Tento nekorektní přístup zvolil například pan Petrák z Mostu, zástupce firmy Sacura. Pro uživatele produktů firmy LCR se samozřejmě nic nemění, protože jde jen o změnu jména a firma zůstává stále stejná. IČO, adresa, telefonní a bankovní spojení a také veškeré smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. Takže napříště, pokud to nepopleteme, se vám budeme hlásit již jako Vital Soft. Toto jméno vyšlo ze 40 návrhů a má pro vás znamenat, že firma je dostatečně vitální, aby ještě nějaký ten rok na trhu vydržela.

Druhá změna se týká rozšíření společníků a ustavení nového jednatele společnosti, kterým se stal nový společník, pan Ing. Ondřej Kůrka. Protože práci pro firmu považuje víc za poslání než jen zaměstnání, je zde dobrý předpoklad, že pod jeho vedením bude všechno “šlapat” k vaší plné spokojenosti. Věříme, že změny budou ke prospěchu vás, našich zákazníků , a tím i společnosti.

ike

Vyhráli jste ?

Konečně se nám podařilo uzavřít seznam všech klientů, kteří do konce ledna 1997 uhradili smluvní servis za rok 1996. Proč to je tak zajímavé? Nejen že máme díky úsilí ing. Kůrky a jeho paní aktuální přehled “o stavu unie”, ale tento seznam byl i podkladem pro slibované vylosování tří zákazníků, kteří obdrží od firmy menší věcné ceny. Nejsme zatím bohužel tak bohatí, abychom Vám mohli věnovat zahraniční automobily, proto jsme sáhli do oblasti cenově i profesně nám bližší. Protože jde o první akci tohoto druhu, bude věnováno pět cen a sice barevný a černobílý digitální záznamník Casio a tři velké jednoduché “big” kalkulačky.

Slosování proběhlo za přítomnosti všech společníků dne 13.března 1997 a ceny již byly následujícím výhercům odeslány:

  1. MUDr. Divecký Vladimír, Podbořany
  2. MUDr. Khel Jan, Litvínov
  3. MUDr. Česáková Lenka, Most
  4. MUDr. Brdičková Hana, Říčany
  5. MUDr. Vahalová Nataša, Litoměřice

Výhercům samozřejmě gratulujeme a vám ostatním přejeme, aby se příště usmálo štěstí i na vás.

ike

Můžete mít ihned 2.8/96!

V současné době je našim zákazníkům distribuována verze programu MEDICAL 2.8 / 96, která by oproti minulé verzi měla mít :

Z tohoto neúplného výčtu je asi patrno, že jde ve větší míře o zkvalitnění stávajících funkcí a míře menší o zařazení zcela nových funkcí a formulářů. Naši představu o další inovaci (očekávané do poloviny roku) najdete v následující stati.

Iko

Tak tohle se vaří čarodějné kuchyni ?

Jak slibuje firma Vital Soft ve svých smlouvách, pracuje se stále na nových, často i vylepšených verzích programu MEDICAL. Je zde snaha splnit všechny požadavky uživatelů, ale je třeba zodpovědně zvážit, co je pro lékaře nutné a tím i přednostní a co je víceméně speciální požadavek jednotlivého uživatele.

Samozřejmě se nebráníme ani takovým požadavkům, ale jejich realizace může být o poznání opožděna.

Abychom zase neslibovali příliš a pak se nemuseli stydět, že neplníme sliby, uvedeme zde jen několik hlavních změn, které jsou již připraveny, nebo které se zaručeně v nové verzi okolo poloviny roku 1997 objeví.

Samozřejmě vedeme v patrnosti i očekávané legislativní změny (kapitace, platba na DG, regulace,..) a program se budeme snažit včas upravit pro nové potřeby.

iko

Uživatel tápe !

Někdy se může stát, že uživatel dostane diskety s novou verzí programu nebo číselníky a teď honem neví, co s nimi. O stručnou odpověď jsme požádali nového tiskového mluvčího firmy Vital Soft, ing.Kůrku.

Takže, pane inženýre, co s tím ?

Jsou v podstatě čtyři možné formy distribuce a pro všechny bez vyjímky platí, že se nové programy i číselníky nahrávají zásadně mimo lékařský program. Pokud je instalován nějaký manager (Norton, M602, ....) tak stačí nastavit jedno okno klávesami Alt+F1 a A (nebo B) na disketu a zde již vidíte příslušný instalační program. Na ten ťuknete myší nebo najedete šipkami a po stisku Enteru se spustí instalace. Pokud máte jen operační systém DOS, napište do příkazové řádky A: (nebo B:) a Enter a pak jméno instalačního programu (Instaluj nebo Nahraj) a opět Enter. Od března 1997 jsou pro jednodušší zapamatování jména instalačních programů sjednocena na INSTALUJ.BAT.

  1. Základní verze s kompletními číselníky je na třech disketách. Tato forma se používá pro prvotní instalaci jak demoverze, tak plné verze programu a je rovněž použita pro většinu reinstalací na novou verzi programu. Nahrání programu do počítače se provádí pomocí programu INSTALUJ.BAT, který je vždy na prvé disketě. Při instalaci program sám rozeznává, zda jde o prvotní instalaci nebo reinstalaci a podle toho nabízí odpovědi na případné dotazy tak, aby ve většině případů stačilo jen stisknutí klávesy Enter. V případě reinstalace je obsah uživatelských datových souborů nezměněn, pouze se někdy provádí konverze na nový formát jejich uložení. Vlastní instalace trvá cca 8 minut, ale někdy je následována indexací číselníků, což si může vyžádat čas (podle výkonu počítače a velikosti změn) až půl hodiny.
  2. Základní verze bez číselníků je na dvou disketách a používá se pro kompletní reinstalaci v době, kdy nedochází k současné změně číselníků VZP. Způsob nahrání je stejný jako v předchozím případě, pouze na dotaz, zda chcete nahrát i nové číselníky odpovíte klávesou “N”. Tato reinstalace nebývá delší než cca 6 minut.
  3. Opravovací a upravovací verze je na jedné disketě a používá se jen pro změnu stávající verze např. pro odstranění chyby programu nebo jeho méně významnou úpravu. Nahrání programu do počítače se provádí již také pomocí programu INSTALUJ.BAT (dříve pojmenovaném NAHRAJ.BAT). Tyto diskety nejsou zpravidla opatřeny štítkem s odborností programu, ale je k nim přiložen stručný návod na instalaci, ve kterém se říká zhruba to, co je uvedeno v záhlaví tohoto článku. Tato reinstalace je velmi rychlá a neobsahuje žádné změny dat nebo číselníků VZP.
  4. Aktualizace číselníků VZP je na jedné disketě, zpravidla bez štítku s přiloženým stručným návodem na instalaci. Instalace probíhá zcela stejně jako u opravovací verze. Je velmi rychlá, ale někdy po ní následuje indexace číselníků, která opět podle výkonu počítače a rozsahu změn může nějakou dobu trvat. Aby nebylo nutno spouštět celou indexaci, která je u starších počítačů nepříjemně dlouhá, bývá uveden i návod na indexaci jen vybraných dat. Tu provedete po instalaci v menu Služby /Indexace dat/Indexace číselníků, kde zaškrtnete vybrané číselníky a stisknete “Proveď”.

A ještě jeden dotaz, “Kdy se mají jednotlivé diskety nahrávat ?”.

Jednoduše řečeno, pokud instalace obsahuje číselníky (add 1 a 4), měla by být nahrána před prvým zadáváním výkonů v novém čtvrtletí, v ostatních případech (add 2 a 3) co nejdříve po obdržení. Uvedu několik příkladů.

Děkuji za odpovědi a příště zase o něčem jiném.

Ike

Poděkování a omluva

Musíme se Vám omluvit za některé obtíže, které měli první uživatelé nové verze 2.8 a současně Vám poděkovat za pochopení , které jste v drtivé většině projevili. Většina problémů nastala trochu násilným ukončením jedné fáze vývoje. Máme vždy trochu dilema, co ještě do nové verze zařadit a co již ponechat na verzi příští. Naši programátoři zcela samozřejmě chtějí dát svoje “veledíla” z ruky až jsou zcela dokonalá, ale protože žádný program není nikdy dokonalý a zcela ukončený, dočkali bychom se nové verze ještě později, než vstupu do NATO. Proto je nutné občas vyprázdnit programátorům šuplíky a již víceméně hotové věci distribuovat “z baráku”. A že je to proces bolestivý se pak bohužel někdy přesvědčíte i Vy, pokud se do nové verze dostanou věci, které ještě nejsou důkladně ověřeny. A je pak jen na autorech, aby je urychleně opravili a nová věc, i když s problémy je na světě. Ale co budu Vám, lékařům, povídat. Sami nejlépe víte, že i krásný nový život se rodí v bolestech. Proto nás prosím omluvte, pokud se něco nepovede hned na poprvé, sami se za to stydíme víc než dost.

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959

Bezcenný výtisk. Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o. Most

© 1997 Vital Soft s.r.o.