VITAL info SOFT

Ročník 1 Číslo 2 Nepravidelný bulletin červen 1997

Co je nového

Uvnitř čísla najdete

1

Co nového

2

Nová verze 2.9/97

3

Formulář časové regulace

4

Staré diskety

Co nového

Zmatek nad zmatek. To snad vyjadřuje nejpřesněji současnou situaci ve vykazování zdravotní péče. Ač jsme čekali do poslední chvíle na nejnovější zprávy, nemáme jistotu, že bude nová verze platit alespoň celé následující čtvrtletí. Teď na poslední chvíli přišly radikálně změněné číselníky pro stomatology, a brzy asi dojde u všech odborností k přechodu na jiný způsob vykazování. Děj se vůle páně !

Protože jsme se na žádost MZ účastnili zkušebního provozu kapitačního účtování podle počtu registrovaných pacientů, máme tuto verzi zhruba připravenou, samozřejmě ji bude nutné ještě doplnit o všechny související funkce a různé “fajnovosti”. Pokud tedy bude příští systém účtování vycházet z kapitace, tak nás to snad tak moc nezaskočí.

Bohužel ani naše dobře informované zdroje nejsou dobře informované o tom, co se ve zdravotnictví stane v nejbližších měsících, takže mějte prosím strpení, snad to všechno za pomoci rozšířeného týmu pracovníků a nasazení nočních směn zase nějak stihneme, ale vlastní zkvalitňování programu a rozšiřování jeho funkcí bere pak zákonitě za své !

ike

Nová verze 2.9/97

současné době je distribuována verze programu MEDICAL 2.9/ 96, která by oproti minulé verzi měla mít :

Rozšíření o některé dříve avizované funkce muselo být s ohledem na důležitost a neodkladnost správného účtování zatím odloženo, bude realizováno (snad již) ve verzi po 3 čtvrtletí. Jinak je ovládání a vzhled co nejméně změněn, protože máme pocit, že těch změn je k 1.7.97 na Vás i tak již dost.

POZOR !!

Pokud máte VLASTNÍ ČÍSELNÍK VÝKONŮ, je nutno spustit v menu Číselník/Vlastní číselníky/Kontrola vlastních číselníků a ověřit, zda Vaše vlastní výkony mají obraz v novém číselníku výkonů z VZP, pokud samozřejmě nejde o zcela privátní kódy. iko

Časová regulace

 nové verzi je již nějak zohledněna časová regulace poskytování lékařské péče. Jak na tuto část lékaři reagují jsem se opět zeptali tiskového mluvčího firmy Vital Soft, ing.Kůrky.

Takže, pane inženýre, co regulace ?

Nechtějte po mně vyjádření, zda regulovat či ne a nebo jak regulovat. My se jen snažíme dát uživatelům do rukou nástroj, který umožní průběžně kontrolovat, jak na tom s naplněním času jsou, zda mají dále usilovně pracovat nebo se oddat sladkému nicnedělání.

Jak bylo výše uvedeno, je vhodné nastavit v parametrech programu (Nastavení / Konfigurace programu / Řídící konstanty II. poz.redakce) způsob zveřejňování těchto údajů a potom při vyplňování údajů pro pojišťovnu si v okně časového fondu nastavit tlačítkem “Nastavení” na co se má regulace počítat.

Prvotní nastavení vychází z ordinačních hodin, zapsaných v parametrech programu. Pokud chcete regulaci vztáhnout na fixní týdenní pracovní dobu, zapíšete v nastavení počet hodin (např. při 12 hodinách denně po dobu 7 dnů to bude 84) a zaškrtnete políčko “Při výpisu respektovat toto nastavení”. Protože je zveřejňováno i průběžné využití čas. fondu v průběhu dne, je nutno stanovit i fiktivní začátek ordinační doby, přednastaveno máte většinou 7:00.

Zatržením políčka “Ukazovat pouze pro aktuální pojišťovnu” dosáhnete toho, že se uváděné údaje budou týkat jen právě aktuální pojišťovny, v opačném případě bude zveřejňována sumární hodnota tak, jak ji bude používat “centrum pro regulaci”. V dekursu je prvý údaj průběžné plnění od začátku ordinace, druhý je vztažen na celou denní pracovní dobu. Při překročení 100% tyto údaje “zčervenají”.

Vlastní sledování můžete dále rozčlenit podle jednotlivých kritérií ve spodní části nastavení, aby bylo možno sledovat např. dva různé lékaře v jednom ZZ nebo třeba různé základní odbornosti u jednoho lékaře (jeden lékař provozuje v jedné ordinace třeba internu a diabetolog. poradnu). Doporučujeme si s tím nastavením trochu pohrát, nemůžete tím nic zkazit.

Pokud budou nějaké nejasnosti můžete nahlédnout do helpu (F1) nebo zavolat na naší hot-line linku.

Děkuji za odpovědi a příště zase o něčem jiném.

ike

Staré diskety

Dokud se Vám hromadí diskety se starými číselníky nebo verzemi programu, můžete je, jak nám bylo řečeno, bez obavy smazat, nebo ještě lépe zformátovat. Ty je pak možno používat třeba na zálohování nebo vyúčtování pro pojišťovny. Správně byste měli mít tedy uchovanou prvou instalační disketu, která byla použita při prvé instalaci (obsahuje důležitý konfigurační soubor, který z vašeho programu dělá plně funkční “ostrou” verzi) a pak vždy poslední úspěšně nahranou verzi programů a číselníků.

Děkujeme Všem, kteří staré diskety zasílali nazpět, ale při současných cenách za poštovné se již úspora rovná skoro nákladům a ztrácí tedy smysl v tomto pokračovat.

ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401

Most ( 476 206 959

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 1997 Vital Soft s.r.o.Most