VITAL info SOFT

Číslo 5 Nepravidelný bulletin únor 1999

Co je nového

V tomto čísle najdete

1

Nová verze 3.4/99

2

Trochu o parametrech

3

Zase nový recept !

4

Informace letem světem

Nová verze 3.4/99

V současné době je distribuována verze programu Medical 3.4 / 99, která by oproti minulé verzi měla mít mimo jiné:

Mimo tyto “novinky” prošel program důslednou kontrolou na práci s datumem, aby mohl bez problémů přežít i rok 2000 (proto byl upraven např. i dispenzář u gynekologů). Rovněž jsme upravili několik podezřelých míst, která mohla za určité nepříznivé konstelace způsobovat problémy.

V druhém čtvrtletí tohoto roku očekáváme výraznou změnu datového rozhraní (VZP mění DR z důvodu roku 2000) a možná již také nastane přechod gynekologů na kapitační platby. Nudit se tedy opět nebudeme, jen nás mrzí, že tyto změny zdržují práce na verzi pro Windows 95.

iko

 

Trochu o parametrech

Nové parametry (Nastav/Nastavení konfigurace) jsou čtyři:

iko

Zase nový recept !

 

Jak jsme slíbili, byla poslední úprava receptu jen přechodná, teď teprve nastává ta pravá změna. V čem spočívá ? Vše je jinak !

Bylo nutno opustit volný zápis a formulář pro recept je “formalizován” jako většina ostatních. Již tedy nepíšete unam, duas, .... ale hezky 1, 2, … . Vyplňování zrychlíte, pokud budete znát alespoň u nejběžnějších léků i jejich kódy. Pro regulaci je nutné zadávat také množství, cenu a případně i příznak, že lék hradí pacient (cenou se rozumí cena, kterou na lék doplácí pojišťovna). Pokud je lék hrazen pacientem částečně, vyplňujte raději i skutečnou výši úhrady, která bude po VZP požadována. Obdobně u léku, který je normálně nehrazený, ale pacient na něj má souhlas revizního lékaře, je dobré uvést plnou cenu (z číselníku se doplní jen “0”).

Ostatní možnosti, tj. automatické i ruční doplňování údajů, hledání náhrad i ukládání a výběr receptu s respektováním rodného čísla jsou samozřejmě zachovány.

Údaje z receptu jsou (při nastavení parametru automaticky, jinak ručně tlačítkem “Do_Dekursu” ) již zapisovány přímo do textu dekursu a ne do položky Terapie. Tato položka bude pravděpodobně v příští verzi zrušena, proto ji raději již nepoužívejte.

Každý vytištěný recept je automaticky nebo na dotaz (podle nastavení “Ukložit automatickty”) zapsán do databáze všech vystavených receptů. Pokud nechcete recept tisknout, je možné po vyplnění receptu použít tlačítko “Uložit bez tisku”.

U receptu na míchaný lék samozřejmě kód léku neuvádíte, ale je vhodné uvést alespoň odhad ceny za tento recept, aby mohl být zahrnut do celkové ceny předepsaných léků.

Protože řada lékařů stále raději píše recepty rukou, je možné pro jejich pouhé zaznamenání použít v dekursu klávesu F8, která vyvolá zjednodušené okno receptu. V tomto případě vyplníte jen kód a množství, ostatní údaje můžete doplnit tlačítkem “Dopiš” nebo je ponecháte prázdné a program z číselníku vše doplní sám.

Pokud tedy chcete vést evidenci Vámi vydaných receptů, je nutvšechny recepty, na jejichž úhradě se podílí pojišťovna, některým z výše uvedených způsobů do počítače zapsat.

A co za to získáte?

Ve volbě Dekurs / Sestavy najdete novou položku “Přehled receptů”, která Vám umožní provádět výběrové prohlížení receptů a případně i sestavení jednoduché statistiky. Můžete zadávat hodnoty od-do datumu, rodného čísla, pojišťovny, lékaře, kódu a ceny. Pokud některý údaj neuvedete, bude se tento brát v plné rozsahu bez omezení. Podrobnost a řazení receptů ve výstupu snadno nastavíte v pravé části tohoto formuláře.

Protože recepty nejsou záměrně spojeny s kartou pacienta, nebudou při přesunu pacienta do archívu nebo jeho zrušení nijak dotčeny (recept vydaný na pacienta, který byl zrušen jsou samozřejmě stále v platnosti a “zatěžují” Váš “regulační účet”). Pokud chcete některé recepty zrušit, nastavíte podmínky výběru stejně jako pro prohlížení a stisknete tlačítko “Vymazat….”. Zrušené recepty není již možno obnovit.

Při změně v kartě pacienta (RČ, Poj., IČZP) se změna promítá i do uložených receptů.

 

Doporučujeme nějakou dobu (třeba jen pár dní) zapisovat všechny recepty a poté vyzkoušet, co přehled receptů poskytuje. Bohužel zde ale nenajdete informaci, zda ještě předepisovat léky, nebo již léčit jen bylinkami. Hranice regulace se stanoví až po vyhodnocení příslušného minulého období v  průměru za celou republiku, takže předem Vám ji nikdo neřekne a ani program ji sám nevymyslí. Dalším důvodem je to, že pojišťovny pracují jen s těmi recepty, které byly realizovány v lékárně, což bývá méně, než bylo receptů vystavených. A samozřejmě i ceny léků mohou být v ojedinělých případech v některé lékárně nižší, než je maximální úhrada VZP.

Přes výše uvedená omezení si myslíme, že je možno v tomto přehledu nalézt i mimo vlastní seznam receptů dost zajímavých informací (např. cenu průměrného pacienta, průměrného receptu, nejdražší lék, závislost počtu a ceny receptů na datu vystavení, rozdělení receptů podle lékařů a pojišťoven apod.), takže pořizování receptů přes počítač nebo alespoň jejich záznam do stručného formuláře se Vám vyplatí.

Protože jde o novou část programu, bude nás velmi zajímat Vaše reakce a připomínky a samozřejmě i poměr mezi takto evidovanými recepty a částkou, kterou Vám pojišťovny vypočtou jako náklady na léky.

Ike

Informace letem světem

Iko, Ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce: Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 1999 Vital Soft s.r.o.Most