VITAL info SOFT

Číslo 6 Nepravidelný bulletin březen 1999

Co je nového

V tomto čísle najdete

1

Upravené recepty

2

Informace letem světem

Upravené recepty

Vaše prosby a připomínky k jednotlivým částem programu byly konečně vyslyšeny alespoň v části, týkající se receptů. Jak vidíte, vaše četná upozornění na nedokonalost posledního řešení receptů nás vybudila knadlickému výkonu a dnes již dostáváte upravenou verzi programu Medical 3.4/99 s podstatně inovovanými recepty. Jedná se o “autoinstalační” verzi na jedné disketě, instaluje se pouhým spuštěním programu INSTALUJ.BAT přímo z diskety. Po instalaci je třeba reindexovat recepty a dispenzáře.

Při používání receptu je třeba se rozhodnout, zda je chcete i tisknout, nebo jen zaznamenávat. Variantu bez tisku vyvoláte z dekursu klávesou F7, variantu s tiskem klávesou F8 (tuto variantu můžete samozřejmě pracněji najít i přes tlačítko DOKLADY – volba RECEPTY).

Ike.

Informace letem světem

Iko, Ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce: Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 1999 Vital Soft s.r.o.Most