VITAL info SOFT

Číslo 10     Nepravidelný bulletin     březen 2001

V tomto čísle najdete

1

Instalace nové verze 4.3/2001

2

Novinky verze 4.3/2001

3

Drobné zprávy

Instalace nové verze 4.3/2001

Instalaci je vhodné provést bez zbytečných odkladů, obsahuje i číselníky pro 2Q/2001.

Veškeré konverze vašich dat provede program při prvém spuštění po instalaci automaticky.

Podmínkou úspěšné instalace je nainstalování nejméně verze 4.2/2000 Pokud snad máte v počítači starší verzi (číslo verze je v pravém dolním rohu obrazovky), tak instalaci v žádném případě neprovádějte a spojte se s námi, abychom tento nepříjemný problém vyřešili.

Před instalací doporučujeme provést zálohu dat na diskety.

V současné době můžete obdržet instalaci programů série Medical třemi způsoby:

  1. instalační sadu na třech disketách (jak jste byli doposud zvyklí),
  2. elektronickou poštou (e-mail),
  3. kompletní instalaci na CD_ROMu.

add1

Dobře známým způsobem spustíte z 1. instalační diskety program INSTALUJ.BAT, na žádost programu pak vložíte 2. instalační disketu MediPro. Je nutné, aby byla instalována také třetí disketa s číselníky!

add2

Pokud máte e-mail přímo v počítači, kde je instalován i program série MEDICAL, pak si všechny zaslané soubory nahrajete do libovolného prázdného adresáře na disk. Pro tuto komunikaci musí mít schránka elektronické pošty kapacitu nejméně 5 MB. Pokud máte e-mail na jiném počítači, pak si dle popisu zkopírujete příslušné soubory na diskety a tyto pak v ordinaci do libovolného adresáře na disk. Z tohoto adresáře pak spustíte INSTALUJ.BAT.

add3

Na CD-ROMu jsou k dispozici všechny odbornosti včetně číselníků. Po vložení CD do počítače se automaticky spustí zaváděcí program, pokud se snad neprovede, spusťte z CD “ručně” program AUTORUN.EXE. V tomto programu vyberete vaši odbornost a síťovou či nesíťovou verzi a další instalace se spustí automaticky a proběhne již známým způsobem jen s tím rozdílem, že po vás již nebude požadovat vložení jednotlivých disket.

Výhody distribuce na CD jsou zřejmé, především je to větší spolehlivost, rychlost instalace a zasílání číselníků včetně indexů, takže indexace po instalaci již není nutná!

Tento způsob distribuce bude používán přednostně, pokud nemáte možnost instalovat z CD mechaniky dejte nám prosím vědět.

Po instalaci spustíte váš program a při troše trpělivosti se dočkáte jeho spuštění. Jak jste zvyklí z minula, provedete ihned po prvém spuštění indexaci číselníků ve volbě “Služby / Indexace souborů / Indexace číselníků a tlačítko Všechny”. Tento krok při instalaci z CD samozřejmě již neprovádíte!

Dalším krokem ke zdárné instalaci je doplnění nových hodnot z číselníků ve volbě “Číselník / Doplnění z číselníků”, kde nastavíte jen rozsah datumů od 1.4.2001 do dne instalace.

Držíme vám palce a přejeme bezproblémovou instalaci noné verze ! Ike

Novinky verze 4.3/2001

Stále se nám nedaří "odpoutat" se od DOS verze, je stále co vylepšovat. Úpravy reagují na vaše připomínky, které se objevily po instalaci verze 4.2/2000 a v podstatě jen doplňují již existující funkce.

Iko

Drobné zprávy

Pro lepší vzájemnou komunikaci vás opakovaně prosíme o uvedení vaší elektronické pošty (e-mail adresy), pokud vám přibyla nebo se změnila a případně čísla vašeho nového mobilního telefonu. Děkujeme.

Od poloviny dubna 2001 by měly být opět v provozu naše nově upravené WWW stránky (www.vitalsoft.cz), kde snadno získáte nejnovější verze programů, aktuální číselníky i tyto Info bulletiny. Současně budou vytvořeny nové e-mailové adresy přímo na @vitalsoft.cz. O jejich zavedení Vás budeme na www stránkách informovat.

Vzhledem k těmto možnostem a pozitivnímu přístupu některých zdravotních pojišťoven k elektronické komunikaci se velmi přimlouváme za zavedení internetového připojení vašeho počítače.

Ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce:

Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959, 602 217 696, 602 183 866

hotline@vitalsoft.cz

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 2001 Vital Soft s.r.o.Most