VITAL info SOFT

Číslo 11                                       Nepravidelný bulletin                               červenec 2005

  Co je nového                                                                              Zprávy z bojiště


V tomto čísle najdete

1

Instalace nové verze  5.3/2005

2

Novinky verze 5.3/2005

3

Drobné zprávy

Instalace nové Windows verze 5.3/2005

I

nstalaci je vhodné provést bez zbytečných odkladů, obsahuje i číselníky pro 3Q/2005.

Veškeré konverze vašich dat provede program při prvém spuštění po instalaci automaticky.

Před instalací doporučujeme provést zálohu dat na diskety.

Novinky Windows verze 5.3/2005

Ú

pravy opět reagují na vaše připomínky, které se objevily po instalaci verze  5.3/2005.

·           Sestavy - na každou sestavu a doklad je možno automaticky tisknout vlastní podpis. Podpis nastavíte v Služby / Nastavení profilu, jeho tisk pak v Nastavení / Nastavení tisků.

·           Sestavy - při tisku přes integrovaný textový editor je nově možno snadno nastavovat počet kopií a kontrolní dotaz po tisku.

·           Výměnný poukaz - na Výměnný poukaz a Lékařskou zprávu je možno tisknout i číslo pojišťovny. Pře prvním tiskem je nutno načíst pro tyto doklady nové šablony!

·           Doklady - V nastavení dokladů lze zablokovat tlačítko "Tisk na papír", aby se vyloučil nechtěný dvojnásobný tisk na předtištěný formulář.

Iko

 

 

Drobné zprávy

 

T

ěm, kteří odjíždějí na zaslouženou dovolenou přejeme pěkné počasí .

Ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce:

Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959, 777 651 246, 777 651 243

 

hotline@vitalsoft.cz

 

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 2005 Vital Soft s.r.o.Most