VITAL info SOFT

Číslo 12                                       Nepravidelný bulletin                                  říjen 2005

  Co je nového                                                                              Zprávy z bojiště


V tomto čísle najdete

1

Instalace nové verze  5.3/2005

2

Novinky verze 5.3/2005

3

Drobné zprávy

Instalace nové Windows verze 5.3/2005

I

nstalaci je vhodné provést bez zbytečných odkladů, obsahuje i číselníky pro 4Q/2005.

Veškeré konverze vašich dat provede program při prvém spuštění po instalaci automaticky.

Před instalací doporučujeme provést zálohu dat na diskety.

V současné době můžete obdržet instalaci programů série Medical dvěma způsoby:

1.              elektronickou poštou (e-mail) nebo stažením z www stránek,

2.              kompletní instalaci na CD_ROMu.

add1

Pokud máte přístup na internet nebo na e-mail přímo v počítači, kde je instalován i program série MEDICAL, pak si všechny zaslané soubory nahrajete do libovolného prázdného adresáře na disk. Pro tuto komunikaci musí mít schránka elektronické pošty kapacitu nejméně 100 MB. Pokud máte přístup na internet na jiném počítači, pak si dle popisu zkopírujete příslušné soubory na flashdisk, zip mechaniku nebo vypalte na CD a tyto pak v ordinaci do libovolného adresáře na disk. Z tohoto adresáře pak spustíte SETUP_odbornost.EXE .

Add2

Na CD-ROMu jsou k dispozici všechny odbornosti včetně číselníků. Po vložení CD do počítače se automaticky spustí zaváděcí program, pokud se snad neprovede, spusťte z CD „ručně“ program SETUP_odbornost.EXE, další instalace se spustí automaticky a proběhne již známým způsobem

Tento způsob distribuce bude používán přednostně, pokud nemáte možnost instalovat z CD mechaniky dejte nám prosím vědět.

Po instalaci spustíte váš program a při troše trpělivosti se dočkáte jeho spuštění.

Dalším krokem ke zdárné instalaci je doplnění nových hodnot z číselníků ve volbě „Číselník / Doplnění z číselníků“, kde nastavíte jen rozsah datumů od 10.1.2005 do dne instalace.

Držíme vám palce a přejeme bezproblémovou instalaci noné verze !                                                                              Ike

Novinky Windows verze 5.3/2005

Ú

pravy reagují na vaše připomínky, které se objevily po instalaci verze  5.2/2005 a v podstatě jen doplňují již existující funkce.

·           Start programu - pokud dojde ke zjištění poškozené databáze při startu programu, je nabídnuta její okamžitá obnova ze záložního souboru. V případě řádného zálohování je tedy možno spustit program i s aktuálně nefunkční databází.

·           Doklady - u všech dokladů je možno nastavit (tlačítky "Nastavení" a "Txt do dekurz") podrobně požadovaný přenos textů z dokladu do dekurzu. Nastavení je možné pro minimální i maximální variantu přenosu včetně přesného řádkování výsledného textu.

·           Recepty - při výběru jednoho léku ze vzoru receptů lze léky na receptu spojovat. Způsob práce nastavíte přímo v dokladu receptu při výběru vzoru.

·           Pamatovatelné texty - zcela předělána práce s automaticky pamatovanými texty. Pokud je nevyužíváte, můžete je v Nastavení / Parametry / Automat.funkce zablokovat a výrazně tak zrychlit práci s doklady.

·           Změna programu - vytvořen nový subsystém na informování uživatelů o změnách v programu.  Automatické ukazování nových změn lze nastavit v Nastavení / Parametry / Automat.funkce, vyvolat jej můžete i z nabídky Help / Informace o změnách ....pojišťovnám,

·           Sestavy - je kontrolováno obsah adresáře s automaticky uloženými sestavami a při překročení zvoleného limitu je nabízeno volitelné vymazání starých sestav. Limit lze nastavit v Nastavení / Nastavení tisku.

Iko

 

 

Drobné zprávy

 

P

ro lepší vzájemnou komunikaci vás opakovaně prosíme o uvedení vaší elektronické pošty (e-mail adresy), pokud vám přibyla nebo se změnila  a případně čísla vašeho nového mobilního telefonu. Děkujeme.

Vzhledem k těmto možnostem a pozitivnímu přístupu některých zdravotních pojišťoven k elektronické komunikaci se velmi přimlouváme za zavedení internetového připojení vašeho počítače.

Ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce:

Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959, 777 651 246, 777 651 243

 

hotline@vitalsoft.cz

 

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 2005 Vital Soft s.r.o.Most