VITAL info SOFT

Číslo 13                                       Nepravidelný bulletin                                  leden 2006

  Co je nového                                                                              Zprávy z bojiště


V tomto čísle najdete

1

Instalace nových číselníků 1Q / 2006  5.3/2005

2

Novinky verze 5.3/2005

3

Drobné zprávy

Instalace nových číselníků 1Q /2006

I

nstalaci je vhodné provést bez zbytečných odkladů, jsou poměrně velké změny jak v lécích tak hlavně ve výkonech.

Veškeré konverze vašich dat provede program při prvém spuštění po instalaci automaticky.

 

Novinky Windows verze 5.3/2006

Ú

pravy reagují jednak na  vaše připomínky,  tak i na změny legislativy či způsobu přijímání dat zdravotními pojišťovnami.

·           Změny programu – zavedeno hlídání a vyřazení pacientů starších 19. let v Pedia verzi.

·           Izip – rozsáhlá programová změna reagující na požadavky poskytovatele ( při Vaši práci by jste změnu neměli snad ani zaregistrovat ).

·           Změna programu – zavedení hlídání limitů na léky

Iko

 

 

Drobné zprávy

 

P

ro lepší vzájemnou komunikaci vás opakovaně prosíme o uvedení vaší elektronické pošty (e-mail adresy), pokud vám přibyla nebo se změnila  a případně čísla vašeho nového mobilního telefonu. Děkujeme.

Vzhledem k těmto možnostem a pozitivnímu přístupu některých zdravotních pojišťoven k elektronické komunikaci se velmi přimlouváme za zavedení internetového připojení vašeho počítače.

Ike

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce:

Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959, 777 651 246, 777 651 243

 

hotline@vitalsoft.cz

 

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 2005 Vital Soft s.r.o.Most